Kapitola 12

Předchozí Obsah Následující

 

12. Nabídka aktivit vážnějším zájemcům o Trojskou kotlinu a její ochranu

Ochrana přírody a krajiny

 
Malá říčka
Mulá říčka. Zbytek původního remene Vltavy.

- Český svaz ochránců přírody, 01/30. základní organisace “TROJA” : ochrana a údržba přírodních ploch s ornitologickou lokalitou na Císařském ostrově, spolupráce s Pražskou botanickou zahradou při údržbě malých chráněných území, vyjádření k tvorbě územního plánu, návrhy územní ochrany, spolupráce s městskou správou, osvěta a výchova. Kromě toho hojné výlety a výpravy i mimo Prahu, práce v mimopražských chráněných územích. Adresa : DDM Na výšinách 1000, Praha 7 (stará vodárenská věž na Letné).

- Český svaz ochránců přírody, 01/34. základní organisace : ochrana a údržba maloplošných chráněných území v Praze 8, vyjádření k tvorbě územního plánu, návrhy územní ochrany, spolupráce s městskou správou v Praze 8, osvěta a výchova. Adresa: Bojasova 1242 (školní pavilon), Praha 8.

- Brontosaurus Praha 7 : Spolupráce s Pražskou botanickou zahradou při údržbě maloplošných chráněných území v Troji. Adresa: Malířská 6, Praha 7.

- Nadace ekotechnického musea : Ochrana objektu staré kanalisační čistírny v Bubenči, výstavba ekotechnického musea v tomto objektu. Spojení: Ing. Jan Palas, PKVT - Ústřední čistírna odpadních vod, Císařský ostrov.

- Hodnoty kotliny podporuje Nadace Quido Schwanka - Troja v zeleni. Financuje studie positivního rozvoje území (např. regenerace Holešovického ostrova, obnova a využití hist. středu Troje u Kovárny), podporuje konkrétní projekty (např. obnova kaple v Podhoří) a věnuje se vydavatelské činnosti.

Nabídka pro mládež

Údolíčko Nad Trojou
Údolíčko Nad Trojou. Pohled z protějšího svahu.

Oddíly Střediska ochranářské výchovy Vodárenská věž (Dům dětí a mládeže v Praze 7, Na výšinách 1000 - na Letné poblíž Sparty. Informace tamtéž u paní Trnkové.):

- Klub pro žáky 8. a 9. tříd základní školy a pro středoškoláky HROCH: ochrana přírody teoretická i praktická, hojné výlety a výpravy, hry v přírodě, letní expedice,... . Schází se ve věži každé pondělí od 18. hodiny.

- Geologický oddíl Pterodactylus - pro žáky 2. stupně základní školy.

- Ochranářský oddíl pro menší děti Pražská zvěř - poznávání přírody, veselé hry,....

- Chlapecký oddíl Junáka Vlci - tvrdý skautský oddíl zaměřený na pobyt v přírodě a její ochranu.

- Pandy - přírodovědný oddíl pro menší děti, spíše 1. stupeň ZŠ.

- Dívčí junácký oddíl Šedé vlčice.

Klub mladých botaniků při Pražské botanické zahradě se schází každý čtvrtek od 17. hodiny v klubovně PBZ v Nádvorní ulici v Troji. Informace na telefonu 688 15 02 nebo 688 06 67 (Mgr. Věra Mandáková).

Kluby v Zoologické zahradě - informace o schůzkách a programu na telefonu 688 04 80 (Dr. Anděrová, Dr. Roller, p. Motyčka).

 

Předchozí Obsah Následující

 
Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu jiri.hoffmann@volny.cz .
Autoři: Tomáš Just, Věra Mandáková, Miroslava Šmolíková, Jan Halík
Copyright © 2000 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Naposledy upraveno: 22.09.2000