Literatura

Předchozí Obsah

 

Literatura

Polívka, F.: Názorná květena zemí koruny české. 3 díly. Olomouc, 1901.

Wirth, Z.: Pražské zahrady 1 a 2. Praha, 1943.

Kubíková, J., a kolektiv: Pražská příroda a její ochrana. PSSPPOP, Praha, 1979.

Bašeová, O.: Pražské zahrady. Praha, 1991.

Pacáková, B.: Dvě Královské obory v Praze. Časopis NIKA, ročník 1983 (na pokračování)

Kubíková, J.: Chráněná území v Praze. Víceletá rubrika časopisu NIKA.

Dostál, J., Kříž, J.: Příroda Pražské botanické zahrady, PBZ, Praha, 1989.

Medal, R., Petráčková, E.: Trojská naučná stezka. PBZ, Praha, 1985.

Kříž, J.: Chráněná příroda Prahy 8. IV vydání. Obvodní úřad v Praze 8, Praha, 1994.

Just, T., Fišera, M.: Trojská kotlina 1991. ČSOP “TROJA”, Praha, 1991.

Just, T.: Trojská kotlina je zelená. ČSOP “TROJA”, Praha, 1992.

Nejdl, V.: Přírodopis živočišstva pro nižší třídy středních škol, Praha, 1910

Fridrichová, M. a kol.: Praha v pravěku. MHMP, Praha, 1995

T060j.jpg (9449 bytes)  
Domky v Troji u přívozu. Podle fotografie kolem r. 1980; přední domky již nestojí.

 

 

 

Předchozí Obsah

 
Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu jiri.hoffmann@volny.cz .
Autoři: Tomáš Just, Věra Mandáková, Miroslava Šmolíková, Jan Halík
Copyright © 2000 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Naposledy upraveno: 22.09.2000