Kapitola 1

Obsah Následující

 

Trojská kotlina - ostrov zeleně uprostřed města

Vítejte v Trojské kotlině. Obklopena Prahou, uchovala se do dnešních dnů jako převážně zelené území díky ochraně, kterou jí poskytovaly velké vody ve Vltavě, strmost svahů nad údolím a Královská obora, dělící ji od vlastního města. Zásluhu na tom, že kotlina je zelená, a ne šedivá, mají také rozumní lidé, kteří si uvědomovali a uvědomují, že nelze všude rozlít asfalt a beton. Všem takovým lidem patří tato publikace.

Trojská kotlina není přísně vymezený zeměpisný pojem. Takto označujeme souvislý celek údolí Vltavy a jeho svahů na severním okraji Prahy, od Holešovic po Podbabu a Podhoří. Z historického hlediska jde o území ohraničené třemi obcemi - Holešovicemi, Bubenčem (dříve Předním Ovencem) a Bohnicemi. Ve středu kotliny, na pravém břehu řeky, leží obec Troja, dříve Zadní Ovenec. Osou a hlavní tepnou kotliny je řeka Vltava, která spolu se svými drobnými přítoky vymodelovala tvářnost kotliny v prvohorních, ordovických břidlicích, na severozápadě pak ve starších a tvrdších horninách starohorních.

Kotlina minulosti byla venkovem s poli, sady, zahradami a vinicemi. Od 19. století se jejích okrajů zmocňovalo rostoucí město, ale střed prorůstaly spíše funkce a prvky kulturní a rekreační. V nivě Vltavy a ve svazích nad ní se uchovala značná rozloha zelených ploch a vznikly tu významné kulturní areály : po levé straně kotliny zejména Královská obora s Výstavištěm, po pravé trojský zámek, zoologická a botanická zahrada. Někde se uchovaly tradiční formy hospodaření, jinde, po jejich ústupu, se rozšířily háje a stepi. Obec Troja se šířila zahradní vilovou zástavbou. Klidu a pohody tradičně využívají sportovní činnosti - veřejnost zná jezdecké kolbiště na Císařském ostrově, rugbyové hříště v Troji, vodáckou slalomovou trať v bývalé vorové propusti trojského jezu nebo atletické a tenisové dvorce na Malé říčce. Část kotliny zaujímá technická struktura města, zejména zneškodňování odpadních vod. Avšak právě tato na první pohled nevábná činnost tu zanechala jedinečnou technickou památku světového významu - starou kanalisační čistírnu v Bubenči.

Pražané chodí do kotliny za oddechem, kulturou a sportem, zájezdy z celé republiky vyhledávají zoologickou zahradu v Troji, vodohospodářští odborníci z celého světa obdivují starou čistírnu odpadních vod. Rozumný rozvoj území, zaměřený k co nejlepšímu využití všech jeho prvků a k odstranění některých trvajících nedostatků, může navzájem ještě lépe propojit přírodní, kulturní a rekreační funkce a tím podstatně zvětšit hodnotu, kterou kotlina má pro město Prahu.

 

Obsah Následující

 
Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu jiri.hoffmann@volny.cz .
Autoři: Tomáš Just, Věra Mandáková, Miroslava Šmolíková, Jan Halík
Copyright © 2000 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Naposledy upraveno: 11.02.2001