Publikace

 

Trojská kotlina - příroda a památky

Průvodce po přírodních i kulturních hodnotách Trojské koniny. Brožura seznamuje s geologickou stavbou území, pokračuje vývojem přírody a dále vývojem lidského osídlení. Nechybí zde ani méně vzdálená či vývoj posledních let. Další kapitoly jsou věnovány významným přírodním celkům a historickým objektům a památkám. Zmíněny jsou i některé náměty pro budoucnost, zájemci zde naleznou tipy na vycházky a mnoho dalších informací

Tiskem vyšlo v r. 1996, nyní je k dispozici i zde

Bývalý Holešovický ostrov v Praze

Námětem publikace je bývalý Holešovický ostrov v Trojské kotlině. V současnosti toto území již ostrovem není a jeho stav je velmi neuspokojivý. Cílem publikace je pomoci při řešení tohoto stavu.

V brožuře je shrnut historický vývoj území až do současnosti.  Navazuje popis současného stavu, za kterým navazují návrhy na další využití probíraného území a zvýšení jeho přírodních a kulturních hodnot.

Tiskem vyšlo v r. 1999, nyní je k dispozici i zde.

 

Nahoru

Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu .
Copyright © 2006 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 08.07.2006