Úvod

Obsah Následující

Výřez z panoramatu Prahy z r. 1858
Výřez z panoramatu Prahy z r. 1858 (překresleno podle Rybičky a Brantla).

Námětem publikace je bývalý Holešovický ostrov v Trojské kotlině v Praze. V současnosti toto území již není ostrovem, nazýváme tak prostor na pravém břehu Vltavy při-bližně od mostu Barikádníků k trojské visuté lávce. Tak zvané Holešovické rameno řeky bylo zasypáno a dnes v jeho stopě vede Povltavská ulice. Současně s bývalým ostrovem se zabýváme navazujícími pozemky severně od Povltavské ulice, až k prvním trojským domům. Jedná se o plochu cca 64 hektarů.

Území bývalého ostrova je charakteristické zejména nepořádkem a neuspořádaností provozovaných aktivit. Najdeme zde staveništní dvory, skladiště, provizorní stavby, skládky. Celkově působí ostrov jako periferie, hyzdící Troju a celou Trojskou kotlinu. Jeho zanedbanost vyniká v porovnání se Zoologickou zahradou, Pražskou botanickou zahradou, Trojským zámkem nebo Královskou oborou. Obyvatel i návštěvník Troje musí být zaražen kontrastem mezi využitím ostrova a jeho polohou v kulturní, sportovní a rekreační zóně Trojské kotliny. Ostrov však není úplně ztracen. V některých jeho částech fungují sportoviště, zachovaly se tu pozoruhodné staré stromy, řada opuštěných ploch nadějně zarůstá náletovými háji. V odlehlých koutech bývalého ostrova se skrývá několik posledních ovocných a zelinářských zahrad. O tyto hodnoty se může opřít budoucí obnova ostrova.

 

Pohled na Holešovický ostrov a Černý vrch s Jabloňkou od Holešovic
Pohled na Holešovický ostrov a Černý vrch s Jabloňkou od Holešovic.

V brožuře krátce nastiňujeme historický vývoj Holešovického ostrova, chceme se inspirovat tím, jak vypadal a jak byl využíván dříve, jaké existovaly návrhy na jeho využití a jaké změny se uskutečnily. Podrobněji se věnujeme aktuálnímu stavu – určení a užívání pozemků, projekčním záměrům a problémům, které se území týkají.

V závěru uvažujeme o budoucnosti ostrova, o tom, které aktivity na něm podporovat a provozovat a které jsou naopak nevhodné, které současné návrhy podpořit a které zamítnout. Pokusíme se o vlastní návrh řešení Holešovického ostrova, podle něhož by bylo území využito co nejlépe vzhledem ke svým hodnotám a v souladu s potřebami a hodnotami okolí.

 

Obsah Následující

 

Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu jiri.hoffmann@volny.cz .
Autor:Milada Bernášková
Copyright © 2000 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Naposledy upraveno:
28.10.2000