Kapitola 8

Předchozí Obsah Následující

 

Přírodní park Drahaň - Troja

Znak přírodního parku Drahaň - Troja

Území po pravém břehu Vltavy od Troje po Drahanskou rokli, kterou prochází severní hranice města, prohlásil v listopadu roku 1990 tehdy ještě Národní výbor města Prahy oblastí klidu. Nový zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedl všechny oblasti klidu do kategorie Přírodní park.

Území přírodního parku je chráněno stavební uzávěrou, zásahy do něj jsou podmíněny souhlasem orgánu státní ochrany přírody, kterým je Magistrát hl. m. Prahy - odbor ochrany prostředí. Rušivé činnosti v parku jsou omezeny. Při správě území je třeba dbát některých důležitých zásad, zejména obnovy přirozeného charakteru lesních porostů, ochrany tradiční struktury ploch a ochrany historické sítě nezpevněných cest.

Na severu, za hranicí Prahy, navazuje na přírodní park Drahaň - Troja přírodní park Dolní Povltaví. Leží v okresech Praha - východ i Mělník a chrání pravý břeh Vltavy od Prahy až k okraji Kralup.

 

 

Zahrada v údolí Nad Trojou
Zahrada v údolí Nad Trojou. Tradiční zelinářská zahrada starého statku.

 

Předchozí Obsah Následující

 
Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu jiri.hoffmann@volny.cz .
Autoři: Tomáš Just, Věra Mandáková, Miroslava Šmolíková, Jan Halík
Copyright © 2000 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Naposledy upraveno: 11.02.2001