Trojská kotlina - příroda a památky

Domky v Troji u přívozu
Domky v Troji u přívozu. Podle fotografie kolem r. 1980; přední domy již nestojí.

01/30. základní organisace Českého svazu ochránců přírody "Troja", DDM Na Výšinách 1000, 170 00 Praha 7

Tiskem vydáno v Praze roku 1996

Autoři textů:
Ing. Tomáš Just
Mgr. Věra Mandáková (květena, příroda PBZ v Troji)
PhDr. Miroslava Šmolíková (4. Člověk na území kotliny od pravěku po středověk - původní stať redakčně krácena)
Ing. Jan Halík (stromy v kotlině)

Autoři původních vyobrazení:
Ing. Tomáš Just
Ing. Jan Halík (stromy v kotlině, Hospůdka u přívozu)

Lektoři:
JUDr. Milan Damohorský, CSc.
Milada Bernášková

 

Přední strana obálky

Zadní strana obálky

Mapka

1. Trojská kotlina - ostrov zeleně uprostřed města

2. Geologická stavba

3. Vývoj přírody v kotlině ve čtvrtohorách

4. Člověk na území kotliny od pravěku po středověk

5. Novodobý vývoj kotliny

6. Významné přírodní celky

Královská obora, lidově zvaná Stromovka
Trojské stráně - Pražská botanická zahrada
Háje na Císařském ostrově

7. Chráněná území

8. Přírodní park Drahaň - Troja

9. Historické objekty a památky

Troja (od východu)
Bohnice
Bubeneč
Dejvice
Holešovice

10. Ochrana, správa a rozvoj hodnot Trojské kotliny

11. Rady návštěvníkům kotliny

12. Nabídka aktivit vážnějším zájemcům o Trojskou kotlinu a její ochranu

Literatura

Hospůdka u přivozuHospůdka u přívozu. Podnik "U Šoukalů" na Císařském ostrově, u tehdejšího přívozu; pohled koncem 70. let. Později vyhořel a již nebyl obnoven. Přívoz do Troje byl nahrazen nejdříve vojenským montovaným mostem, který v roce 1981 zbořila a odnesla velká voda, potom moderní visutou lávkou.
 
Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu jiri.hoffmann@volny.cz .
Autoři: Tomáš Just, Věra Mandáková, Miroslava Šmolíková, Jan Halík
Copyright © 2000 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Naposledy upraveno: 26.09.2000