Z naší činnosti

 

MOP Pterodactylus

PTERODACTYLUS je oddíl pro děti od 9-12 let. Vyniká bohatou a pravidelnou celoroční činností, množstvím víkendových výprav s letními i zimními tábory. Oddíl má za sebou dnes již více než 11-letou tradici. Je veselou a srozumitelnou formou zaměřen na geologii, speleologii a turistiku

 

SPELEOLOGIE - podzemní svět jeskyní, krásný, neznámý a citlivý  

CESTOVÁNÍ výpravy pěšky, na lyžích, na kole i po vodě po celý rok

GEOLOGIE tajemství skrytá těm kteří neznají                                              

PŘÍRODA vše co běhá, skáče, leze, plave a roste kolem nás

Dlouhodobé programy

Další informace

Císařský ostrov

Již od svého vzniku se naše ZO stará o údržbu a ochranu některých částí Císařského ostrova. Mnoho hodin naší dobrovolné práce na udržování těchto přírodních partií ostrova, bylo doslova smeteno zničující povodní v létě roku 2002. Protože nám osud tohoto území není lhostejný, snažíme se přispět k jeho obnově. Bohužel se však zřejmě bude na Císařském ostrově rozšiřovat stávající čistírna odpadních vod, čímž bude toto území znehodnoceno. Ale přesto se nevzdáváme.

Další informace

Péče o PP "U Hájů"

Již od roku 1997 se naše základní organizace stará na základě dohody s Magistrátem hl. města Prahy o přírodní památku "U Hájů". V současnosti je to jediné území o které se intenzivně staráme po celý rok. Údržba spočívá především v kosení podmáčené louky s výskytem vzácných rostlin , které provádíme dvakrát ročně, a dále pak v celkovém úklidu tohoto území od odpadu. 

Soutěže pro děti

Poznej a chraň pražskou přírodu

V roce 2006 jsme pořádali již 8. ročník této korespondenční soutěže pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, která navazuje na úspěšné Poznej a chraň Trojskou kotlinu. Bližší informace z aktuálního ročníku soutěže naleznete  zde.

 

Nahoru Císařský ostrov Háje PCHPP

Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu .
Copyright © 2006 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 01.06.2008