Císařský ostrov

Odstraňování povodňových škod a jeho obnova

Klikněte pro zvětšení
Ortofotomapa Císařského ostrova z doby před povodní (zdroj http://mapy.atlas.cz)

Již od počátku existence naší ZO ČSOP, což je již více než 20 let,  jsme se starali o údržbu a ochranu některých částí Císařského ostrova, a to především o háje v jeho střední části . Mnoho hodin naší dobrovolné práce na udržování těchto přírodních partií ostrova, bylo doslova smeteno zničující povodní v létě roku 2002. Protože nám osud tohoto území, jakož i celého ostrova není lhostejný, zahájili jsme již na podzim tohoto roku, v součinnosti s Magistrátem hl.m. Prahy a Povodím Vltavy a.s., obnovu této lokality. Tyto stránky by vám měly přiblížit naše návrhy a stanoviska k obnově Císařského ostrova, a také postup našich prací při jeho obnově . Doufáme, že vás naše návrhy zaujmou, a připojíte se k našim akcím směřujícím k plné rehabilitaci Císařského ostrova jako přírodní a rekreační oblasti pro obyvatele Prahy .

Zprávy z terénu a z brigád

Září 2002

Listopad 2002

Leden 2003

Únor 2003

Březen 2003

Trojská kotlina rok po velké vodě (srpen 2003)

Leden 2004

Květen 2004

Názory, stanoviska a dopisy

Prohlášení k záměrům protipovodňových opatření v Praze
Proč máme výhrady k protipovodňovým opatřením v Praze
Dopis Povodí Vltavy 29.10.2003

Připomínky k rekonstrukci ze dne 10.3.2003
Dopisování s primátorem Prahy - březen 2003

Dopis Actonu 25.3.2003

Poznámky k odstraňování škod - listopad 2002
Návrh opatření k rekonstrukci ze dne 25.9.2002

Dopis na MHMP  2.9.2002

 

Související články

Velká povodeň v srpnu 2002 na dolní Vltavě
Teze ke krajinářské a přírodní rehabilitaci říčního koridoru Vltavy v Praze 

 

Nahoru Císařský ostrov Háje PCHPP

Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu .
Copyright © 2006 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 08.07.2006