01/30. ZO ČSOP "Troja"

 

 

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. V současné době má téměř 10000 členů. V řadách ČSOP naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kdo prostě jen mají rádi přírodu. ČSOP úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními samosprávami, školami i s dalšími nevládními organizacemi. Český svaz ochránců přírody se snaží působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí . Vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému. Chápe přírodu jako soubor všech živých organismů včetně člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a přírodou .

Ilustrační obrázek VěžeNaší základní organizaci Českého svazu ochránců přírody založilo 22. června 1981  v letenské vodárenské věži 12 lidí. Byli to hlavně aktivní nebo čerstvě absolvovavší studenti letenského gymnasia Nad štolou, kteří se znali z tehdy populárních studentských odborných činností, zaměřených na přírodu a její ochranu, a z gymnasiálního jeskyňářsko-turistického kroužku. V popředí jejich zájmu byla ochrana nejbližší přírody, hlavně na Císařském ostrově v Trojské kotlině. Proto si organizace dala jméno TROJA. Pokud máte zájem dozvědět se o historii našeho spolku více, přijďte na některou z našich pondělních akcí do staré vodárenské věže na Letné, kde se scházíme, a požádejte nás o výroční publikaci ke 20 letům trvání spolku. Rádi Vám ji poskytneme.

Dnešní 'TROJA' má kolem 25 členů.  Spolek sídlí v Domě dětí a mládeže v Praze 7, ve staré vodárenské věži v ulici Na Výšinách. 

Hlavní náplní činnosti spolku je dnes především údržba maloplošných chráněných území, problematice revitalizace vodních toků, pořádání přednášek pro naše příznivce a práce s dětmi, ať už formou oddílu Mladých ochránců přírody, nebo soutěží PCHPP pro žáky pražských základních škol. Naším cílem je ochrana přírody a prostředí, rozdávání pocitu potřeby žít v rozumném vztahu k přírodě,  a vytváření prostoru pro přátelství, společné vyžití a zábavu lidí, které spojuje pozitivní zájem. K podstatným hodnotám, které jsou v 'TROJI' váženy a pěstovány, patří ctižádost dobře - i manuálně - pracovat. Ať už si jednotliví členové myslí cokoliv, spolek se neangažuje ve věcech politických (ve smyslu stranickém), náboženských a podobných.

Pro prohlížení tohoto dokumentu si nainstalujte prohlížeč Adobe Acrobat Reader.

 

 Nahoru Vedení ZO MOP Pterodactylus Kontakt

Domů Kalendář akcí PCHPP Informace o nás Naše činnost Vodomil Publikace MOP Pterodactylus Odkazy

Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu .
Copyright © 2006 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 26.02.2008