Kapitola 9

Předchozí Obsah Následující

 

Historické objekty a památky

Bohnice

Staré a nové Bohnice
Staré a nové Bohnice. V popředí historická obec, vzadu nové sidliště.

Vzhledem k tomu, že Bohnice vytvářejí až širší rámec Trojské kotliny, zmiňujeme pouze nejdůležitější objekty. Obec, jejíž jméno je po celé 20. století nepříliš váženo jako synonymum ústavu pro choromyslné, byla ve středověku poměrně významným místem na jedné z důležitých cest z Prahy na sever. Svědčí o tom kamenný kostel již z 12. století. Ač obklíčen z východu psychiatrickou léčebnou a z jihu sídlištěm, zachoval se ve velmi dobrém stavu historický střed obce. Příjemný venkovský poklid je dán největším štěstím, jež staré Bohnice potkalo - jediná průjezdní silnice, která přes ně vede, spadá dnes zalesněným Bohnickým údolím k Vltavě a tam u někdejší dynamitky Nobel končí.

 

 

Kostel svatých Petra a Pavla (registrovaná památka)

Kostel sv. Petra a Pavla v Bohnicích
Kostel sv. Petra a Pavla v Bohnicích

Byl vysvěcen roku 1158 za přítomnosti krále Vladislava I. V roce 1805 byl kostel zásadním způsobem přestavěn do pozdně barokní podoby. V létech 1948 až 1952 získal nové vnitřní vybavení z rukou sochařů Kotrby a Vrbové-Kotrbové. Nedávno byl kostel opraven.

Vznik barokní bohnické fary je datován rokem 1738.

Statek Vraných (čp. 1; registrovaná památka)

Uzavřený barokní statek je vedle kostela nejvýznamnější památkou historické návsi starých Bohnic. Je datován rokem 1777, po současnost se dochoval ve zřejmě původní zdobené podobě. Po opravách, provedených býv. Pražským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody, je objekt v dobrém stavu.

 

Psychiatrická léčebna

Statek Vraných
Statek Vraných. Barokní stavba na návsi starých Bohnic

Největší ústav svého druhu v Čechách a druhdy vedle vídeňského zřejmě největší a nejmodernější v Rakousku - Uhersku byl velkoryse založen počátkem století. Komplex secesních pavilonů je rozložen a skryt v rozlehlém parku. Areálu dominuje vlastní vodárenská věž. Od počátku měl ústav rozsáhlé hospodářské zázemí, které nejen zlepšovalo jeho rozpočet, ale také sloužilo pracovní terapii. Jednalo se o ústavní statek, ale také o vinici V lísku (podle vinného lisu), po pravé straně Bohnického údolí.

S ústavem souvisela rovněž secesní vodárna pod Bohnickým údolím, v Zámkách, která zpracovávala vodu z Vltavy. V současnosti sídlí v tomto objektu pracoviště Akademie věd.

 

Předchozí Obsah Následující

 
Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu jiri.hoffmann@volny.cz .
Autoři: Tomáš Just, Věra Mandáková, Miroslava Šmolíková, Jan Halík
Copyright © 2000 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Naposledy upraveno: 11.02.2001