Bývalý Holešovický ostrov v Praze

Květy hrušně ze starého sadu.
Květy hrušně ze starého sadu

01/30. základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja",  DDM Na Výšinách 1000, 170 00, Praha 7.

Tiskem vyšlo v Praze roku 1999.

autor textů:
Milada Bernášková

fotografie:
Ing. Tomáš Just, Petr Klimeš, Milada Bernášková

grafické zpracování, sazba a tisk:
Typoexpedice - akad. mal. Karel Čapek

lektoři:
Doc. JUDr. Milan Damohorský, CSc, Ing. Tomáš Just, Jiřina Záleská

odpovědný redaktor:
Milada Bernášková

Obálka

Na obálce:
A. Chitussi: Partie z Troje u Prahy (2. pol. 80 let, olej na dřevě, Národní galerie v Praze),
na pozadí - Plán na zřízení vojenského cvičiště a dělostřelecké střelnice v Holešovicích (1. pol. 19. století, Muzeum hl. m. Prahy)
 

Obsah:

Úvod

Historie

Současnost

Podminky ovlivňující další využiží ostrova

Další využití Holešovického ostrova

Závěr

Holešovický ostrov z tramvajového mostu
Holešovický ostrov z tramvajového mostu (1998)
Palouky a nivní háj, dochované v sousedství fotbalového hřiště Sokola Troja
Palouky a nivní háj, dochované v sousedství fotbalového hřiště Sokola Troja (1999)

 

 

Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu jiri.hoffmann@volny.cz .
Autor:Milada Bernášková
Copyright © 2000 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Naposledy upraveno:
29.10.2000